Easywd.lv Kā izveidot mājas lapu

HTML galvenie tegi un to parametri

Lietotāju novērtējums:  / 1
SliktākaisLabākais 

 <html> <head> <body> <div> <table> <style> <ul> <ol> <br> <hr> <img> <a> <form> un citi

Pirmais tegs ir <!DOCTYPE>
HTML5
<!DOCTYPE html> - šitais tegs dot saprast pārlukprogrammai, kura versija tiek izmantota HTML dokumentā
ja jūs gribat lai informācija tiktu parādīta tā, ka Jūs gribat
obligāti izmantojiet šito tegu.

HTML 4.01

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
XHTML 1.0
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 
<html> - web lapas dokumenta saturs ir starp šiem tegiem
<head> - starp šiem tegiem ir tāda informācija, ka

<title>Lapas nosaukums</title>- lapas nosaukums, redzams pārlukprogrammā loga nosaukumā, tiek arī izmantotsgoogle meklēšanā!

<meta name="keywords" content="atslēgvārdi!"> - ja jūs gribat , lai jūsu weblapu varētu atrast caur google, obligāti jāizmanto šitie tegi

un tā <meta - tega nosaukums, name="" - tega parametrs, content=""> - tega parametrs, šitam tegam nav aizvēroša tega!

<meta name="description" content="īss apraksts!">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> - jā gribat weblapā ievadīt info LV, tad obligāti jāizmanto šitais tegs
<meta http-equiv="Content-Language" content="LV"> ..............................................................................
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/style.css"> - lai pievienot CSS- kaskādu stilu tabulu,šī tema būs sīkāk aprakstīta sadaļā "CSS"
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/script1.js"></script>
</head>
<body>-starp šiem tegiem ir web lapas saturs!

Gribu arī pasvītrot to, ka es minēšu tikai vairāk izmantojamos tegus!!!
Gribu pateikt ka, lielākai daļai tegu ir atribūti(parametri) tādi ka <p ID="myid" un class="myclass">
sintakse ir sekojoša <p id="myid1"> <p class="myclass1"> šie parametri var būt ari abi <div id="content" class="header1"></div>

un vēlreiz <body> - tegs bez parametriem, HTML5 versijā nav atbalstīti tegi, tegam <body>
tāpēc es tos neminēšu, jo tie ir morāli novecojuši, šobrīd ir tā ka parasti
<body> parametri ir aprakstīti CSS tabulā, te būs daži, kaut arī nav pie tēmas,
bet domāju būs noderīgi! un tā
--------------------css stilu tabula--------------------
body {
margin: 0; - atstarpe no loga malām
padding: 0; - satura atstarpe no loga malām
color: #d6e5e4; - teksta krāsa, #d6e5e4 -http://html-color-codes.info/- šeit var apskatīties ko tas nozīmē

font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; --teksta šrifts
font-size: 14px; --teksta izmērs(pikseļos)
background-color: #FFF; --fona krāsa
background: url('/attēla atrašanās vieta'); --fona attēls, url('tā atrašanās vieta!')
}
-------------------css stilu tabulas beigas-------------
starp citu šo stilu var arī ievietot HTML dokumentā starp tegiem<style></style><head - tegā, t.i.
<head>
...............
...............
<style>
body {
margin: 0 0 10px 0;
}
</style>

</head>

Tā tagad par tegiem un viņu galvenājiem parametriem:

1) tegs<div>, viņam ir arī aizvērošs tegs</div>
parametri: <div id="myid"> -t.i. tega div id parametrs, CSS tabulā Jūs aprakstat unikālo elementu "myid" sekojoši

#myid {
background:#FFF; width:100%;
border-bottom: 5px solid #423D49;
margin: 0px; padding: 0px;
}

 


sīkāk par stiliem sadaļā CSS.
Vēl ir variants, tegam div, piemērot stilu ar parametru style="......";
piemērs:
<div style="background:#FFF; width:100%; border-bottom: 5px solid #423D49; margin: 0px; padding: 0px;">

vēl:
<div style="margin: 0 auto; padding: 0px; width: 970px;">
un vienkāršoti <div align="center">saturs</div> ,,parametrs align="left,center,right"
<div> tegs tiek izmantots, lai sadalīt lapas saturu, tas ir (galvene - header, izvēlne - menu, saturs - content
un kājiene - footer).

Tegs<a>links</a>, tegs<a>tiek izmantots lai lapā pievienot linkus, galvenais neaizmirstiet, ka tega <a>obligāti jābūt aizverošam tegam</a>parametri
<a href="http://www.delfi.lv" vai href="/index.html" vai href="/news/news.html">, href parametr norāda kurnovedīs links!!! vēl parametrs target="_self" vai target="_blank" . _self - nozīmē ka links atvērsiestajā pašā logā un _blank - ka links atvērsies jaunajā logā!!!
un tā piemērs:
<a href="/manalapa.html" target="_blank">Nospiežot šo linku Jūs tiksiet manā lapā!</a>
vēl parametri id="link1", class="links2",title="Informācija par linku".

Tegs<table>, ja jūs gribat izveidot tabulu, tad būs nepieciešama tegu kombinācija<table><tr>rindas sākums
<td>- rindas lauks, dati</td> </tr>rindas beigas</table>tabulas beigas. Tagad būs piemērs:
1-

<table border="1" width="100%" height="550" cellspacing="4" cellpadding="10">
<tr>
<td width="200" align="center">saturs1 ir izlīdzināts pa centru,
valign parametrs pēc noklusējuma ir middle</td>
<td height="300" valign="top">saturs2 sākās tabulas lauka
augšā!! par to atbild parametrs valign!</td>
</tr>
<tr>
<td>otrās rindas pirmais lauks</td>
<td>otrās rindas otrais lauks</td>
</tr>
</table>

 

un tā tagad paskaidrojums (border="1"-t.i. tabulai būs rāmis, ja border="0" tabulai nebūs rāmis,
width="100%" vaiwidth="500" -t.i. tabulas platums ir 100% vai arī 550 pikseļi,
cellspacing- attālums starp tabulas laukiem,cellpadding- attālums starp tabulas rāmi un
saturu.<tr> </tr>- tabulas rinda! bet bez tegiem<td>saturs</td>, rindai nebūs satura! obligāti
<td> </td>- tegi!
tālāk starp tegiem <td></td> ir tabulas lauka saturs. Tagad ja gribat redzēt rezultātu, ejiet
uzhttp://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_intro un tur iekopējiet
to augstāk minēto tabulu! sākot no <table border="1"..................> līdz
</table> un redzēsiet rezultātu!

Vēl ir parametricolspanunrowspan, tie tiek izmantoti ja jūs gribat tabulas
rindas, vai kolonnas apvienot, to varat apskatīties vairāk w3schools.com, pēc
kāda laika pievienošu video par tabulām!!!

Tagad tegs<img>, tiek rakstīts bez aizveroša </img>tega. Tā piemērs:

<imgsrc="/attēla_atrašanās vieta" alt="ko rādīs,ja attēls nav atrodams" height="300"
width="300" border="0" vai border="1,2,3,4,5,...">
piemērs:
<img src="http://test4you.1s.lv/html.jpg" alt="mans attēls" height="300" width="350"
border ="1">
varat šito tekstu: <img src="/........"...............> iekopētw3schools.com Try it editorā
un redzēsiet rezultātu!Vēl piemērs,attēls kā links! sintakse ir sekojoša:

<a href="/index.html"><img src="http://test4you.1s.lv/html.jpg" alt="mans attēls" height="300" width="350"border ="1"></a>

Tegs<p> </p>atbild par rindkopām, līdzīgi kā Wordā jūs sadalat informāciju, tekstu ridkopās,
tapat to var darīt ar tegu<p>. Piemērs:
<p>rindkopa 1 </p>
<p>rindkopa 2 </p>
<p>rindkopa 3 </p>
utt. Galvenie parametri<p align="left,center,right" id="myid" class="myclass">aas;ldfkj;sa</p>
parametrsalignatbild par to kā teksts tiks izlīdzināts, id-unikāls elements, class-Css tabulā
definēta klase!

Tālāk saraksti
1- marķēts saraksts

<ul>
<li>pirmais el.</li>
<li>otrais el.</li>
<li> trešais el.</li>
</ul>- saraksta beigas!
2 - numurēts saraksts
<ol>
<li>pirmais el.</li>
<li>otrais el.</li>
<li> trešais el.</li>
</ol>- saraksta beigas!

 
Par sarakstiem būs atsevišķs video tuvākā laikā! Arī par sarakstiem sarakstā!

tegs<br>, pārnes tekstu nakošā rindā (it kā jūs nospiestu "ENTER" ievadot tekstu)
tegs<hr>, ievieto līniju pēc teksta, piemērs <hr align="center" width="400">
šie abi tegi tiek rakstīti bez aizveroša tega!.

Par formām būs atsevišķs raksts un arī video.
Sintakse ir sekojoša:

<form target="_blank" method="get" action="myform.php" name="myform"><br>
<br>
<br>
Ievadiet tekstu.. <input name="text1">
<textarea rows="45" cols="15">

</textarea><br>
Ievadiet paroli <input name="pass1" type="password"><br>
<input checked="checked" name="ch1" type="checkbox">checkbox1<br>
<input name="ch2" value="opt2" type="checkbox">checkbox2<br>
<select multiple="multiple" size="8" name="list1">
<option>list11</option>
<option>list12</option>
<option>list13</option>
<option selected="selected">list14</option>
</select>
<br>
<input checked="checked" name="rb" value="rb1" type="radio">radio
button1<br>
<input name="rb" value="rb2" type="radio">radio button2<br>
<input name="sb1" type="submit"><input type="reset"><br>
<br>
</form>

 

Nokopējiet, no <form target=...............> līdz </form>
lai redzētu rezultātu,w3schools.com Try iteditorā vai
arī piemēram uz Adobe Dreamweaver! vai citu programmu.


</body>- starp šiem tegiem ir web lapas saturs!


</html> html dokumenta saturs ir starp šiem tegiem