Easywd.lv Kā izveidot mājas lapu

PHP+MySQL veidojam jaunu DB

Lietotāju novērtējums:  / 1
SliktākaisLabākais 


Datu bāze satur vienu vai vairākas tabulas.


Datubāzes izveidošana

CREATE DATABASE apgalvojums tiek izmantots, lai izveidot jaunu datu bāzi, MySQL.

Mums ir jāpievieno CREATE DATABASE paziņojumu PHP mysqli_query() funkcijai, lai izpildīt komandu kura izveidos jaunu datubāzi.

mysqli_query() - funkcija tiek izmantota, lai izveidot un izpildīt vaicājumu datubāzei!!

Nākamajā piemērā izveidosim datu bāzi ar nosaukumu "my_db":

<?php
$con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123");
// Check connection, pieslēdzamies MySQL serverim!!!
if (mysqli_connect_errno())//pārbaudam vai pieslēgums ir veiksmīgs
  {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
  }

// Create database
$sql="CREATE DATABASE my_db"; //izveidojam vaicājuma mainīgo
if (mysqli_query($con,$sql))  //mēģinam izveidot jaunu DB
  {
  echo "Database my_db created successfully"; //ja ir sanācis
  }
else
  {
  echo "Error creating database: " . mysqli_error($con);//ja nav
  }
?>

 


Izveidot tabulu

CREATE TABLE apgalvojums tiek izmantots, lai izveidot tabulu MySQL datubāzē.

Mums ir jāpievieno CREATE TABLE uz mysqli_query() funkciju, lai izpildīt komandu.

Šajā piemērā tiek izveidota tabula ar nosaukumu "Persons", ar trīs kolonnām: "FirstName", "LastName" un "Age":

<?php
$con=mysqli_connect("example.com","peter","abc123","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno())
  {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
  }

// Create table
$sql="CREATE TABLE Persons(FirstName CHAR(30),LastName CHAR(30),Age INT)";

// Execute query
if (mysqli_query($con,$sql))
  {
  echo "Table persons created successfully";
  }
else
  {
  echo "Error creating table: " . mysqli_error($con);
  }
?>

Piezīme: Kad jūs izveidojat lauku ar tipu CHAR ir jānorāda maksimālo garumu,piemēram,CHAR(50).

Datu tips nosaka, kāda veida datu tipu kolonna var turēt. Lai iegūtu pilnīgu atsauci uz visiem datu

tipiem, kas pieejami MySQL, dodieties uz mūsu pilnīgu datu tipu atsauces .


 

Primārās atslēgas un auto-increment lauki

Katrā tabulā datubāzē jābūt primārās atslēgas laukam.

Primārā atslēga tiek izmantota, lai identificētu rindas tabulā. Katrai primārās atslēgas vērtībai jābūt

unikālai tabulā.Turklāt, primārās atslēgas lauks, nevar būt nulle, jo datu bāzes dzinējs(engine) prasa vērtību, lai atrastu ierakstu.

Nākamajā piemērā nosaka PID lauku, kā primārās atslēgas lauku. Primārās atslēgas lauks bieži ir ID

numurs, un bieži to lieto kopā ar auto_increment iestatījumu. AUTO_INCREMENT automātiski

palielina vērtību laukam par 1 katru reizi kad jauns ieraksts tiek pievienots. Lai nodrošinātu to, ka

primārās atslēgas lauks, nevar būt nulle, mums ir vajag pievienot NOT NULL iestatījumu definējot

lauku:

$sql = "CREATE TABLE Persons 
(
PID INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
PRIMARY KEY(PID),
FirstName CHAR(15),
LastName CHAR(15),
Age INT
)";